De PvdA is in Brussel met drie leden vertegenwoordigd in het Europees parlement. Paul Tang is de fractievoorzitter. De PvdA maakt deel uit van de fractie van sociaal democraten in Europa. Er is ook een Europees partijprogramma gemaakt door de PvdA waar de aandacht vooral ligt op werkgelegenheid. Klik hier voor dit programma